Categoria principal 3

Categoria principal 3
Les categories poden tenir subcategories.

Insereixi subcategories mitjançant la previsualització o la vista de fitxa en l'element de menú "Contingut/Categories" de la seva pàgina d'administració i defineixi-les com a visibles.
Vista clàssica
* Preus amb IVA inclòs, més lliurament