Condicions d'enviament

Adapti el text d'aquesta pàgina mitjançant la vista de fitxa o la vista preliminar en l'element de menú "Contingut/Categories" de la seva pàgina d'administració.

En aquesta pàgina, proporcioni informació detallada sobre els possibles tipus d'enviament i els costos corresponents. Indiqui també quins són els costos dels enviaments a l'estranger.

Especifiqui a quins països envia. Per a fer-ho, editi la llista de països en l'element de menú "Opcions >> Opcions de país >> Països".
Vista clàssica