Categoria principal 2

Categoria principal 2
Creï el seu producte i assigni'l a una categoria.

Comenci amb l'element de menú "Productes >> Nou >> Producte". Faci visible el producte i assigni'l a una categoria.
Vista clàssica
* Preus amb IVA inclòs, més lliurament